Thi công tay vịn giai đoạn 2 khu nhà N4 Viện Bỏng Quốc Gia

Lĩnh vực/Mảng: Công sở
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Diện tích: 0 m2

Công ty cổ phần công nghệ Thái An lắp tay vịn hành lang cho Viện Bỏng Quốc Gia

Được sự tin tưởng sau khi thi công tay vịn hành lang HR-159 cho Trung tâm thẩm mỹ thuộc Viện Bỏng Quốc Gia, Công ty cổ phần công nghệ Thái An tiếp tục được giao nhiệm vụ thi công tiếp giai đoạn 2 lắp tay vịn cho khu nhà N4 của Viện Bỏng Quốc Gia
Lắp đặt tay vịn hành lang HR-159 cho Viện bỏng Quốc Gia