Tay vịn hành lang bệnh viện – Xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước: 140mm và 160mm

Chất liệu: Nhôm và vinyl

Xuất xứ: Hàn Quốc
Tay vịn hành lang bệnh viện, Xuất xứ Hàn Quốc. Nhôm bọc nhựa Acrylic vinyl PVC

– Tay vịn hành lang BHR-160
– Tay vịn hành lang BHR-165
– Tay vịn hành lang BHR-169
– Tay vịn hành lang BHR-140
– Tay vịn hành lang BHR-143
– Tay vịn hành lang BHR-145
– Tay vịn hành lang BHR-149