Lắp đặt tay vịn hành lang HR-159 cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Lĩnh vực/Mảng: Công sở
Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên
Diện tích: 0 m2

Công ty Cổ phần Công nghệ Thái An thi công Tay vịn hành lang, Tay vịn lan can cho bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên