Lắp đặt tay vịn hành lang HR89 và thanh bảo vệ góc tường cho bệnh viện Quân Y 4

Công ty cổ phần công nghệ thái an cung cấp tay vịn hành lang và thanh bảo vệ góc tường cho Bệnh viện Quân Y 4.

Tháng 01/2016 Công ty Thai An đã kết hợp với Công ty Hùng Sơn để cung cấp hệ thống bảo vệ hành lang cho bệnh viện Quân Y 4, địa chỉ đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, TP Vinh. Hệ thống bảo vệ hành lang được chia làm hai phần.
Phần tay vịn hành lang và phần thanh bảo vệ góc tường.
– Phần tay vịn hành lang chúng tôi cung cấp sản phẩm tay vịn HR89
– Phần bảo vệ góc tường chúng tôi cung cấp sản phẩm thanh bảo vệ góc CG76