Thi công lắp đặt Tay Vịn hành lang bệnh viện HR159 cho Trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ -Viện bỏng quốc gia

Công ty cổ phần công nghệ Thái An tiến hành lắp đặt gần 1000m Tay vịn hành lang bệnh viện cho Trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ -Viện bỏng quốc gia (263 Đường Phùng Hưng – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội)

Ngày 31 tháng 08 năm 2015 Công ty cổ phần công nghệ Thái An ký hợp đồng số 2205/2015/HĐMB/THAIAN-STP với Công ty xây dựng STP để lắp đặt tay vịn hành lang bệnh viện HR159 (tìm hiểu về tay vịn HR159) cho Trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ -Viện bỏng quốc gia. Đây là dự án cải tại và nâng cấp Trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ năm 2015. Tay vịn hành lang được lắp đặt gần 1000m với qui mô 7 tầng nổi. Tiến độ triển khai cho dự án lắp đặt tay vịn hành lang là 04 tuần.
Tay vịn hành lang bệnh viện được lắp đặt cho Trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ -Viện bỏng quốc gia